Kvalitet och miljö

Väckelsångs Industriplast AB arbetar löpande med att förbättra alla processer i företaget för att kunna uppfylla de krav i verksamheten
och de krav på produkterna som kunder och myndigheter ställer. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2008 (kvalitet) och
ISO 14001:2004 (miljö) vilket vi ser som ett bevis på att vi tar både kvalitet och miljö på allvar.

Vi är väldigt måna om att, så effektivt som möjligt, utnyttja naturresurser för att minska i avfallsledet samt arbetar vi förebyggande för
att minska utsläpp av föroreningar. Alla våra plaster är återvinningsbara till 100% och vi återvinner allt spillmaterial från vår produktion.
Företaget följer gällande lagstiftning och gjorda åtaganden.

Väckelsångs Industriplast AB eftersträvar och har bra utbildade medarbetare så att viljan finns till att ta ett eget kvalitets,
miljö och arbetsmiljöansvar. Ledningen svarar för att policy och mål är förstådda och tillämpade på alla nivåer inom företaget.

Medvetna val

För oss är det viktigt att våra samarbetspartners är engagerade inom kvalitet och miljö samt att de arbetar med detta kontinuerligt.
Vi gör medvetna val av bla leverantörer och transportörer.