Till vår hjälp har vi en avancerad maskinpark med en produktionsyta på 2000 kvm bestående av 16 formsprutor som arbetar mellan 30 och 650 tons tryck med detaljvikter upp till 5,5 kg. Ett antal av dessa är highspeedmaskiner för produktion av tunnväggiga produkter.För att kunna emotse våra kunders önskemål och behov håller vi vår maskinpark uppdaterad med den allra senaste maskin- och robottekniken vilket uppfyller alla krav på teknik och prestanda. För att kunna säkerställa funktionskrav och göra energisparsåtgärder byter vi kontinuerligt ut våra äldre maskiner mot nya. Den låga medelåldern på vår maskinpark gynnar våra kunder såväl som miljön.
Vi har ett råvaru- och färdigvarulager på 5000 kvm där vi lagerhåller standardprodukter för snabba leveranser.