Väckelsångs Industriplast AB
är ett familjeföretag specialiserat på formsprutade plastprodukter i alla förekommande termoplaster.

Företaget ägs och drivs av bröderna Tomas och Kurt Johansson. Vi har varit med i branschen sedan 1970 då vår far Lars grundade företaget. Allt startade här i den gamla ladan då pappa började tillverka sina första kapsyler åt förpackningsindustrin, sedan dess har mycket hänt...
I begynnelsen räckte det med ladans 250 kvm men allt eftersom att kunderna blev fler började vi bygga till i olika etapper. Nu har vi en produktions- och lageryta på drygt 7 000 kvm och större kommer det bli.
Tillsammans med våra 12 anställda är vi under ständig utveckling och expansion.

Att vi är ett mindre företag med snabba kommunikationsvägar, mellan ledning och produktion, gör oss mycket flexibla. Detta kommer alltid våra kunder till godo i form av snabba besked och leveranser. Den lilla och slimmade organisationen gör att även mindre produktionsserier blir intressanta för oss.